Demontering och rengöring av insugningsrör för maskiner med pump.

Demontering och rengöring av pump. 

Diskning

I den här filmen som Spaceman Amerika har gjort kan man se hur enkelt det är att demontera och rengöra en Spaceman maskin. Maskinerna ser lite olika ut beroende på modell men principen är den samma.

Spaceman har alltid som mål att producerar maskiner som håller hög kvalitet och är enkla att använda och sköta.